What's new

OFF 2008 - Náo nức chờ ngày gặp nhau nhân dịp 1 năm cùng chia sẻ sở thích

Babel

Phươt... kính lúp :)
Nhà Quạt cũng hoạt khẩu lắm đó, t0ét chọn luôn làm tì thiếp ... nhầm mờ xê đi!
 

baxu

EmGià
Ko khóc thì biết làm gì hử Toét?

Phản lực ko có, sandals hàng hiệu chưa mua, bụt với lị tiên mãi không thấy :(( :(( :((
 

TÍM

Đại bàng Tím
Ko khóc thì biết làm gì hử Toét?

Phản lực ko có, sandals hàng hiệu chưa mua, bụt với lị tiên mãi không thấy :(( :(( :((
Chị Bầu ơi, chị Ong và anh Rùa cũng từ bển về, ko lẽ chị ở bên đó? (NO)
 

Quat

Tai voi
1. Toet
2. Quạt
3. Kận
4. Black
5. CVN
6. Minhtua
7. Matador
8. Jinxia
9. Trucviolet
10. Batman :D
11.
12.
13.
14.
50. :D
 
Last edited: