What's new

Thương nhớ Đồng Văn

TÍM

Đại bàng Tím
Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn?
Biết ngày mai trắng đen hay tròn vuông
Em không bắt quả pao rơi rồi
Tiếc không một đời đơn côi....

000045.JPG